de toneelcentrale
toneeluitgeverij
logo2.jpg

Niet kiezen... is ook een keuze
Middelveld, Raymond G.H.

Catalogus nummer: 8505
Aantal dames: 5
Aantal heren: 4
Genre: toneelspelen
60 tot 90 minuten

In het toneelstuk “Niet kiezen... is ook een keuze” wordt stilgestaan bij de dynamiek tussen toeschouwer en toneelstuk. Is er wel sprake van een dyna-miek? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet? Waarom gaan mensen eigenlijk naar toneel? Om hier meer zicht op te krijgen wordt de schijnwerper gericht op de persoon van de toeschouwer en op de wisselwerking tussen deze personen onderling en het thema van het stuk. Wat doet het thema een toeschouwer?. Of doet het de toeschouwer niets? .Hopelijk is niet de eerste vraag na afloop “Waar heb ik mijn auto ook weer geparkeerd?. Of en hoe het thema de toeschouwer raakt, wordt in dit geval beantwoord door verschil-lende bezoekers van nabij te volgen tijdens hun bezoek aan het theater. De schrijver van “Niet kiezen... is ook een keuze” hoopt dat de toeschouwers zijn stuk als een spiegelbeeld zullen ervaren. Alleen dan bestaat er een kans dat het thema van het stuk (maak keuzes in je leven) een plaats krijgt in de beleving van de bezoeker.NAAR MIJN ZICHTZENDING>