de toneelcentrale
toneeluitgeverij
logo2.jpg

Na de aanslag - Bidden naar het Oosten
Proos, Robbert Jan

Catalogus nummer: 8469
Aantal dames: 1
Aantal heren: 1
Genre: toneelspelen
tot 30 minuten

Enkele weken na een aanslag in Nederland worden gesprekken gevoerd met betrokkenen in de hoop om de beweegredenen van de dader te begrijpen en een toekomstige aanslag te kunnen voorkomen.
In een cel wordt de vader van de dader verantwoordelijk gehouden voor de daden van zijn zoon. Hij wordt ondervraagd over het hoe, het wanneer en de toedracht van de aanslag. En over een eventuele volgende aanslag.
Dit korte toneelstuk is de vierde en laatste scène van een avondvullend vierluik.NAAR MIJN ZICHTZENDING>