de toneelcentrale
toneeluitgeverij
logo2.jpg

Wie vangt de panter..?
Max Andrea

Catalogus nummer: 8102
Aantal dames: 4
Aantal heren: 4
Genre: blijspelen / komedies
avondvullend

Opa Franske  is een vitale senior. Ondanks zijn bijna tachtig jaar woont hij nog op zichzelf in zijn - destijds door hemzelf gebouwde - huis. Zij het met behulp van de toegewijde mantelzorg van zijn inwonende kleindochter Willie en – in mindere mate – van haar vriend Kevin. Die  vertrouwt Opa namelijk niet. Dat laatste is het startpunt van een rollercoaster van dwaze gebeurtenissen…

Dit toneelstuk is een moderne hertaling van het dwaze blijspel 'Operatie 65 plus' van. Max Andrea. Een geslaagde bewerking van het succesvolle auteursduo Mimi en Peter van Waterschoot van der Gracht, die inmiddels een imposante staat van dienst en oeuvre hebben opgebouwd.NAAR MIJN ZICHTZENDING>