de toneelcentrale
toneeluitgeverij
logo2.jpg

Hallo medemens
Het Werkteater

Catalogus nummer: 7473
Aantal dames: 5
Aantal heren: 7
Genre: blijspelen / komedies
avondvullend

In deze komedie is het publiek getuige van een live tv-opname, waarin drie rijke dames zwervers, daklozen en junks uit hebben genodigd om samen met hen een gezellige avond door te brengen. Maar of dat allemaal loopt zoals verwacht...

Het Werkteater was een theatergezelschap dat is opgericht in 1970 en als gesubsidieerd gezelschap bestond tot 1988. Daarna is een doorstart gemaakt als gezelschap dat in opdracht van overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en anderen voorstellingen maakt en daardoor zonder subsidie kan bestaan. In 1997 is de vereniging omgevormd tot een Stichting Het Werkteater.

Het Werkteater uit de jaren zeventig is voortgekomen uit de onvrede eind jaren zestig van acteurs over het gebrek aan aandacht voor experimenteel, kleinschalig toneel. Het Werkteater ontwikkelde een eigen stijl van werken (geïnspireerd op onder meer het Amerikaanse gezelschap The Living Theatre) met veel ruimte voor improvisatie, actuele en controversiële onderwerpen (zoals criminaliteit, ziekte en dood) en interactie met het pubiek.

Ter illustratie: http://youtu.be/dPdU86VfRKQ (copy/past in adresbalk)
NAAR MIJN ZICHTZENDING>