de toneelcentrale
toneeluitgeverij
logo2.jpg

Knecht van twee meesters, De
Goldoni, Carlo

Catalogus nummer: 1089
Aantal dames: 3
Aantal heren: 7
Genre: blijspelen / komedies
avondvullend

bewerking: Erik Vos, 7-9 mannen

(Il servo di due padroni, commedia dell'arte, vertaling: Erik Vos) Beatrice Rasponi uit Turijn komt verkleed als haar broer Federigo naar Venetië om haar minnaar Florindo Acetusi te vinden, die gevlucht is na in een duel Frederigo te hebben gedood. Ook wil Beatrice een schuld innen die de Ventiaanse koopman Pantalome nog aan haar broer had. Beatrice neemt haar intrek in de herberg waar ook Florindo verblijft, maar ze ontmoeten elkaar nog niet. Truffaldino Batocchio verhuurt zich als knecht aan hen beiden, zonder dat ze dit van elkaar weten. Clarice, dochter van Pantalone, was als bruid toegezegd aan Frederigo Rasponi, maar ze is inmiddels verloofd met Silvio, zoon van Dottore Lombardi, nadat het bericht was gekomen dat Frederigo gedood was. Nu Frederigo (die in werkelijkheid Beatrice is) tóch opduikt, ontstaan er moeilijkheden: twee bruidegommen voor een bruid. Truffaldino"s dubbele knechtenrol levert allerlei komische scènes op, met als toppunt het tegelijkertijd aan tafel bedienen van de twee meesters, die zich in verschillende kamers bevinden. Truffaldino's dubbele knechtenrol levert allerlei komische scènes op, met als toppunt het tegelijkertijd aan tafel bedienen van de twee meesters, die zich in verschillende kamers bevinden. Truffaldino verwisselt eigendommen uit de koffers van zijn twee meesters, die zij als toebehorend aan elkaar herkennen. Om zich hieruit te redden vertelt Truffaldino aan allebei dat de eigenaar dood is. Florindo en Beatrice, allebei denkend dat de ander dood is en diep bedroefd, staan klaar om zich met een degen te doorsteken, maar zien dan elkaar, levend en wel en vallen elkaar in de armen. Silvio kan nu met zijn Clarice trouwen en Trufaldino, die vergiffenis krijgt van zijn twee meesters, trouwt met Clarina's kamenier Smeraldina op wie hij verliefd is geworden. Karakters: Silvio Lombardi, Pantalone di Bisognosi.Venetiaans koopman. Clarice: zijn dochter Dottore Lombardi: vader van Silvio Smeraldina: kamenier van Clarice Brighella, herbergier. Trufaldino Batocchio: de knecht van twee meesters. Beatrice Rasponi: dame uit Turijn. Florindo Aretusi: edelman uit Turijn. Voorts: twee dragers en twee bedienden, deze rollen kunnen gedubbeld worden. Techniek: Het stuk speelt zich af in Venetië, in het .huis van Pantalone en in en voor de herberg. Er kan in 18e eeuws kostuums of in moderne kleding. Opmerkingen: Carlo Goldoni (1707-1793), de bekende Italiaanse toneelschrijver, heeft 'De knecht van twee meesters' in 1745 geschreven. In die tijd was de Comedia dell' arte (kenmerk: geïmproviseerde scènes en monologen) aan het vervagen. Goldoni begon geheel uitgeschreven stukken te produceren, waarin hij het 18e eeuwse Italië duidelijk beschreef, zowel het leven van de Aristocraten als dat van de lagere standen. 'De knecht' valt nog onder Goldoni's vroege stukken waarin hij de beste karakters uit de Commedia dell' arte gebruikt (o.a. Pantalone). De plot neemt nog een belangrijker plaats in dan de karakters. Een uitstekend blijspel, waarvoor men over ervaren regisseur en spelers de beschikking moet hebben. Vooral de rol van Truffaldino vereist een ervaren speler die veel fantasie en behendigheid bezit, een heerlijke rol om te spelen.NAAR MIJN ZICHTZENDING>