de toneelcentrale
toneeluitgeverij
logo2.jpg

Golden Fiction
Toneelgroep Het Volk

Catalogus nummer: 6747
Aantal heren: 3
Genre: blijspelen / komedies
60 tot 90 minuten

De rookkamer van een ziekenhuis is de troosteloze locatie waar mensen middels de minimale roes van een eenvoudige sigaret vergetelheid zoeken en zich even trachten te ontworstelen aan een wereld, waarin ziekte en dood, eenzaamheid en wanhoop, wondvocht en uitwerpselen, lysol en ether, alsmede de weeë geur van gaarkeukenvoedsel en te laat verschoonde bandages de boventoon voeren. De rookkamer, de plek ook waar angst en onzekerheid door kwinkslagen, overbodige prietpraat, koetjes en kalfjes, ditjes en datjes voor een kort moment krampachtig bezworen worden, waarna de confrontatie met de realiteit zich weer even meedogenloos opdringt. Bezuinigingen dienen zich aan, maaltijden komen te vervallen, de frequentie van het artsenbezoek neemt af en van de kranken wordt hoe langer hoe meer een stukje eigen inbreng verlangd. Zelfredzaamheid is geboden, eigen initiatief onontbeerlijk! Ondanks alles overziet men zijn toekomst. Een cursus sportmassage, overwinteren in Spanje of goochelaar worden. Waar leven is, is hoop. misschien komt alles goed. Dan steekt men toch nog maar eens op, maar met het gestaag voller worden van de asbak zwelt in de rookkamer de donkere roffel van het noodlot iedere dag gewoon weer aan.

Klik hier voor de website van Het VolkNAAR MIJN ZICHTZENDING>