de toneelcentrale
toneeluitgeverij
logo2.jpg

Eetkamer, De (The dining room)
Gurney, Jr., A.R. (de Ruyter, Koen)

Catalogus nummer: 9243
Aantal dames: 3
Aantal heren: 3
Genre: blijspelen / komedies
avondvullend

Een eetkamer als centrale plek waar vele levens uit heden en verleden elkaar kruisen. In een groot aantal scènes spelen de zes spelers een groot aantal rollen en laten daarin zien wat de centrale plek in dit stuk - de keuken dus - zo al te verwerken en te verduren heeft gehad. Van alles is er gebeurd in die eetkamer, er is gegeten,gelezen, geruzied, geflirt, gepraat over allerhande onderwerpen, men heeft er liefgehad, men heeft er verdriet gehad, men heeft er confidenties uitgewisseld, etc,etc. De kamer is verkocht, verdeeld, verzwendeld.Dit alles levert een scala van taferelen op die zelden worden afgerond doordat een volgende bewoner alweer is binnengekomen om een volgende scène te beginnen. Door deze structuur blijft het stuk spannend voor de toeschouwer die telkens met een nieuw gegeven, nieuwe omstandigheden en nieuwe personages word geconfronteerd. De schrijver is er in geslaagd het grote aantal scènes naadloos aan elkaar te verbinden en offreert de spelers een uitstekende gelegenheid om te laten zien wat ze kunnen, zonder in typetjes maken te vervallen. 

Het stuk kan worden gespeeld door een groot aantal spelers, in varierende samenstelling. Het is echter al meermalen gespeeld door 3 acteurs en 3 actrices, hetgeen volgens de acteur de ideale bezetting is. De bezetting van 6 personen is minimaal. 

Het stuk speelt in een eetkamer, of liever gezegd in meer dan één eetkamer. Er staat een prachtig glanzend gewreven eetkamertafel met twee armstoelen aan ieder hoofdeinde en twee gewone stoelen aan elke lange zijde. Voorts een aantal bijhorende stoelen, zo neergezet dat ze de wanden van de kamer aangeven. Links achter een klapdeur, rechts achter een doorgang naar de rest van het huis. Het is de bedoeling dat men van die andere ruimtes geen details kan zien, alles dient geconcentreerd te zijn op de eetkamer. Ramen kunnen middels de belichting worden gesuggereerd. Aanbevolen wordt om de kledij zo eenvoudig mogelijk te houden, evenals het gebruik van rekwisieten. 'The Dining Room' ging in januari 1982 in wereldpremière in New York en in Nederland speelde het professionele gezelschap De Haagse Comedie (inmiddels opgeheven) het stuk onder de titel 'De Eetkamer' in 1983. De essentie van 'De eetkamer' is menselijke relaties in telkens wisselende omstandigheden.NAAR MIJN ZICHTZENDING>