de toneelcentrale
toneeluitgeverij
logo2.jpg

Dag mevrouw Puffin
Lovegrove, Arthur

Catalogus nummer: 994
Aantal dames: 5
Aantal heren: 5
Genre: blijspelen / komedies
avondvullend

De familie Daalhoven, bestaande uit de ouders Liesbeth en Henri en hun kinderen Jacqueline, Paula en Nico, is druk bezig met de voorbereidingen voor het huwelijk van Jacqueline (Jacky) met Victor Petersen, de zoon van een zakenrelatie van Henri; beide zaken zullen een fusie aangaan na het huwelijk. Een onbekende vrouw, mevrouw Puffin, doet haar intrede. Ze vertelt dat ze in een droom heeft gezien dat Jacky niet zal trouwen met Victor, maar plotseling op een ander verliefd zal worden. Natuurlijk wordt mevrouw Puffin aanvankelijk niet geloofd door de van Daalhovens, maar ze bewijst. haar helderziendheid door verschillende huiselijke gebeurtenissen aan te kondigen, die dan ook inderdaad plaats hebben. Henry is bang dat er iets mis zal gaan met de fusie als de Petersens dit rare verhaal te horen krijgen. Jacky raakt steeds meer geïnteresseerd in mevrouw Puffin. Liesbeth staat op het punt hysterisch te worden. Victor en zijn vader Stefan komen op bezoek; mevrouw Puffin wordt zolang in de studeerkamer geduwd. De van Daalhovens voelen zich niet erg op hun gemak, temeer daar Jacky iets wil gaan zeggen, wat ze' haar beletten. Wanneer mevrouw Puffin zich bij de anderen voegt, vertelt Jacky tenslotte wat er aan de hand is. Roger Vincent, een zakenrelatie van Stefan, komt binnen mevrouw Puffin schrikt: dit is de man waar Jacky mee zal trouwen. Aan het begin van het laatste bedrijf staan Jacky en Roger in een omhelzing, het was liefde op het eerste gezicht, maar ze durven het niet te vertellen aan Victor. Tenslotte loopt alles goed af: Jacky en Roger worden een paar, evenals Victor en Paula en de fusie gaat door. Karakters: Liesbeth van Daalhoven, 50 jaar, drukdoenerig type. Jacqueline, 23 jaar en Paula,20 jaar, haar dochters,. Jacqueline is knap, Paula ziet er lief uit, maar niet uitgesproken knap. Nico, 19 jaar, zoon van Liesbeth en Henri, leuke jongen, hangt de pias uit. Annie, dienstmeisje. Amalia Puffin, 45 jaar, een volksvrouw, praat niet bepaald vlekkeloos Nederlands. Henri van Daalhoven, 50 jaar, joviale zakenman. Stefan Petersen, 50 jaar, op en top zakenman, doet zich aristocratisch voor. Victor Petersen, 23 jaar, verlegen en vriendelijk. Roger Vincent, knappe jonge man, 25 jaar.NAAR MIJN ZICHTZENDING>